ZAKRES USŁUG

Kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa nieruchomości

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Szczególną uwagę poświęcamy sprawom dotyczącym regulacji stanu prawnego nieruchomości i zasiedzenia.

Na przestrzeni ostatnich 15 lat rozwiązaliśmy wiele problemów prawnych naszych Klientów. Każdą sprawę traktujemy priorytetowo i dążymy do jej pozytywnego rozwiązania. Z uwagi na naszą wąską specjalizację i specjalistyczną wiedzę, zagadnienia prawne dotyczące nieruchomości nie mają przed nami żadnych tajemnic.

We współpracy z naszymi Klientami stawiamy na elastyczność. Zasadniczo spotkania odbywają się w siedzibie naszej Kancelarii w Częstochowie, ale w drodze wyjątku możemy spotkać się także w innym miejscu w Polsce. Niekiedy dla potrzeb wstępnej analizy wystarczy rozmowa telefoniczna oraz przesłanie dokumentacji za pośrednictwem poczty e-mail.

Jeżeli zatem borykacie się Państwo z problemami prawnymi z zakresu prawa nieruchomości, zapraszamy do nawiązania kontaktu. Podczas rozmowy telefonicznej przedstawimy warunki współpracy z naszą Kancelarią.

REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

Nasza Kancelaria specjalizuje się w regulowaniu stanów prawnych nieruchomości, zarówno tych wchodzących w skład Państwa majątku, jak i tych, które są przedmiotem planowanych inwestycji i przedsięwzięć biznesowych. Podczas badania i analizy dokumentów dotyczących nieruchomości, w tym ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, decyzji, orzeczeń jak i umów przeniesienia tytułu do nieruchomości i ustanowienia na niej obciążeń, często okazuje się, że dane dotyczące nieruchomości są sprzeczne, nieprawdziwe lub nieprecyzyjne. W takiej sytuacji prowadzimy w imieniu naszych Klientów postępowanie, którego celem jest doprowadzenie do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym i usunięcia wszystkich nieprawidłowości.

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w prowadzeniu spraw o zasiedzenie nieruchomości. Prowadzimy sprawy o zasiedzenie nieruchomości zarówno na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, jak i na podstawie innych, szczególnych przepisów prawa, w tym m.in. w trybie ustawy z dnia 27 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.

INNE SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Prowadzimy również inne sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Jeżeli Państwa sprawa nie została wymieniona powyżej, a pozostaje w związku z prawem nieruchomości, zapraszamy do nawiązania kontaktu.

Potrzebujecie Państwo pomocy prawnej?

Potrzebujecie Państwo pomocy Kancelarii, która specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości? Jeżeli tak, to zapraszamy do nawiązania kontaktu. W zakładce „Kontakt” pozostawiamy do Państwa dyspozycji numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy.