WYNAGRODZENIE

HONORARIUM ZA PROWADZENIE SPRAWY

Wysokość wynagrodzenia za wszystkie świadczenia prawne jest ustalana indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności i skomplikowania problemu prawnego, czasu trwania sprawy i rodzaju współpracy.

Z uwagi na różnorodny charakter spraw i stanów faktycznych nie możemy podać cennika, w którym wyczerpująco wskażemy stawki za prowadzenie danej kategorii spraw. Natomiast przypominamy, że zwrócenie się z zapytaniem o wycenę sprawy jest bezpłatne i do tego Państwa zachęcamy.

Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia dokonamy analizy problemu prawnego, oceniając zarówno niezbędne koszty, jak i szanse na osiągnięcie zamierzonego celu. Jednym z priorytetów naszej Kancelarii jest przejrzystość działań, w szczególności w zakresie ustalania wysokości wynagrodzenia. Taki schemat działania gwarantuje bezkonfliktową i pomyślną współpracę w toku prowadzenia Państwa sprawy.

Wysokość wynagrodzenia w szczególności będzie uzależniona od zakresu powierzonej nam pracy. W ramach naszych usług zajmujemy się przede wszystkim prowadzeniem spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Wykazujemy się dużą elastycznością również w zakresie sposobu uiszczenia honorarium za prowadzenie sprawy.

PROCES WSPÓŁPRACY

1.Rozmowa telefoniczna

W pierwszym rzędzie należy nawiązać z Kancelarią kontakt telefoniczny.

2.Spotkanie i analiza sprawy

Następnie wspólnie ustalamy termin i miejsce spotkania, na którym analizujemy sprawę.

3.Propozycja wynagrodzenia

Po rzeczonej analizie przedstawiamy propozycję w zakresie wysokości naszego wynagrodzenia.

4.Nawiązanie współpracy

Jeżeli warunki Państwu będą odpowiadać, podpisujemy niezbędną dokumentację i prowadzimy sprawę.

Potrzebujecie Państwo pomocy prawnej?

Potrzebujecie Państwo pomocy Kancelarii, która specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości? Jeżeli tak, to zapraszamy do nawiązania kontaktu. W zakładce „Kontakt” pozostawiamy do Państwa dyspozycji numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy.